Συνοδευτική επιστολή

Μια συνοδευτική επιστολή εξηγεί τους λόγους για τους οποίους θέλει ο ενδιαφερόμενος να εργαστεί σε μια συγκεκριμένη εταιρία. Ο βασικός της στόχος είναι να προκαλέσει το ενδιαφέρον του εργοδότη, ώστε να διαβάσει και το βιογραφικό του σημείωμα . Η επιστολή θα πρέπει να έχει τη φόρμα και το χαρακτήρα ενός τυπικού επαγγελματικού γράμματος, αλλά ο τόνος μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη φύση της θέσης και τον τύπο του εργοδότη. Απώτερος στόχος είναι η συνάντηση για συνέντευξη.

Η συνοδευτική επιστολή Έέχει πιο προσωπικό χαρακτήρα απ' ότι το βιογραφικό σημείωμα, η συνοδευτική επιστολή, καθώς απευθύνεται σε κάποιο συγκεκριμένο άτομοστους υπεύθυνους επιλογής της συγκεκριμένης εταιρίας. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργεί μία αίσθηση προσωπικής επαφής, καθώς αναφέρονται μέσα σε αυτή, σε πρώτο πρόσωπο, οι επαγγελματικοί στόχοι, οι επιδιώξεις και βέβαια οι λόγοι που πιστεύει ο ενδιαφερόμενος ότι είναι ο κατάλληλος/-η για μία συγκεκριμένη θέση ή οι λόγοι που θέλει να εργαστεί στη συγκεκριμένη εταιρεία. Με αυτόν τον τρόπο επιδεικνύει μια πιο επαγγελματική στάση στην αναζήτηση εργασίας και εκφράζει σοβαρά το ενδιαφέρον του για απασχόληση σε ένα συγκεκριμένο τομέα.

Μια αποτελεσματική συνοδευτική επιστολή θα πρέπει να :

  1. Έχει συνταχθεί επαγγελματικά
  2. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει συναχθεί αποκλειστικά και μόνο για συγκεκριμένη θέση & εταιρία
  3. Αναφέρεται στο λόγο για τον οποίο υποβάλλεται το βΒιογραφικό σημείωμα
  4. Ιδανικά, να Ααναφέρει το όνομα του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση & επιλογή προσωπικού
  5. Αναφέρεται περιληπτικά στο λόγο για τον οποίο θεωρεί ο υποψήφιος ότι έχει τα κατάλληλα προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση & στην αξία που μπορεί να προσδώσει στην εταιρία, με βάση την εμπειρία που έχει αποκομίσει έως τώρα.

Υπάρχουν δύο είδη συνοδευτικών επιστολών, η μια για Θέση Εργασίας και η άλλη για Σπουδές/Ακαδημαϊκή καριέρα. ΗΣτη συνοδευτική επιστολή, για θέση εργασίας,είναι στην ουσία ο πρόλογος για την αίτηση και δίνει έμφαση στα σημεία αυτά του επαγγελματικού προφίλ του υποψηφίου που τον καθιστούν κατάλληλο. Στη συνοδευτική επιστολή, για σπουδές ή ακαδημαϊκή καριέρα, πρέπει να γίνει μια αναλυτική έκθεση η οποία έχει μεγαλύτερη έκταση και βάθος. Ο υποψήφιος καλείται να περιγράψει τους λόγους για τους οποίους κάνει την αίτηση, τη συνεισφορά του στο πρόγραμμα, τα ακαδημαϊκά/ερευνητικά του ενδιαφέροντα, καθώς και πώς σχεδιάζει να αξιοποιήσει την ευκαιρία.

Υπηρεσία σύνταξης συνοδευτικής επιστολής

Θυμηθείτε ότι παρουσιάζετε τον εαυτό σας με τις ικανότητές, τα ενδιαφέροντακαι την επαγγελματική σας κατάρτιση και ότι αυτή η επιστολή είναι μέρος των ενεργειών που κάνετε για να ενταχθείτε στην αγορά εργασίας ή να συμμετέχετε σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή θέλετε να ακολουθήσετε ακαδημαϊκή καριέρα, όπου ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος.Εάν δεν τη συντάξετε έχοντας αυτό κατά νου, είναι πολύ πιθανό το βιογραφικό σας να μη διαβαστεί ποτένα μην κληθείτε να συνεχίσετε σε επόμενα στάδια της διαδικασίας επιλογής.Υπάρχουν εργοδότες που δίνουν περισσότερο βάρος στη συνοδευτική επιστολή παρά στο βιογραφικό σημείωμα, ανάλογα με τη χώρα ή τη φύση της εργασίας.

Οι έμπειροι συνεργάτες μας μπορούν να αναλάβουν τη σύνταξη της συνοδευτικής σας επιστολής για να είναι προσωπική, μοναδική και ξεχωριστή. Είναι σίγουρο ότι ο παραλήπτης του βιογραφικού θα εκτιμήσει ιδιαίτερα μια τέτοια επιστολή και θα μεγιστοποιήσετε τις πιθανότητες για μια συνάντηση για συνέντευξη.

Η διαδικασία της υπηρεσίας σύνταξης συνοδευτικής επιστολής περιλαμβάνει τα εξής 3 βήματα:

  1. Μας στέλνετε το βιογραφικό σας, ελληνικό ή αγγλικό, με email.
  2. Στη συνέχεια σας αποστέλλουμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο το συμπληρώνεται.
  3. Τέλος σας αποστέλλουμε πίσω, μέσω email, τη συνοδευτική σας επιστολή, που θα κεντρίσει το ενδιαφέρον του εργοδότη, να διαβάσει το βιογραφικό σας, με περισσότερη προσοχή.

Για σύνταξη συνοδευτικής επιστολής στα Αγγλικά: 50€
Σε περίπτωση που θέλετε τη δημιουργία της συνοδευτικής σας επιστολής, σε άλλη ξένη γλώσσα, το κόστος θα είναι μεγαλύτερο και εξετάζεται κατά περίπτωση.
στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 19%

Προέκυψε σφάλμα κατά τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων!!