Σύνταξη βιογραφικού

Ένα ολοκληρωμένο βιογραφικό αποτελεί το πρώτο και πιο ουσιαστικό βήμα που πρέπει να ακολουθήσει ο υποψήφιος προκειμένου να αποκτήσει πλεονέκτημα για το στάδιο της συνέντευξης. Είναι στην ουσία μια παρουσίαση της εκπαίδευσης , των γνώσεων , των ικανοτήτων και της εργασιακής εμπειρίας του υποψηφίου. Για έναν εργοδότη, είναι η πρώτη εικόνα που αποκομίζει για τον υποψήφιο. Ένα βιογραφικό, το οποίο δεν έχει συνταχθεί ή γραφτεί καλά, στα μάτια του εργοδότη, μπορεί να υποβαθμίσει ακόμα και τα πλεονεκτήματα του υποψηφίου. Συνεπώς έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο η δομή και η φόρμα που χρησιμοποιείται, αλλά και οι λέξεις που χρησιμοποιούνται, τα ρήματα, οι εκφράσεις, οι τίτλοι, το πώς θα περιγραφούν τα καθήκοντα ή με τι κριτήρια θα χωριστούν τα είδη των παραγράφων.

Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα αλλά υστερούν στην παρουσίαση του βιογραφικού τους με αποτέλεσμα να αδυνατούν να προχωρήσουν στο στάδιο της συνέντευξης. Για το λόγο αυτό οι εξειδικευμένοι μας συνεργάτες καθοδηγούν τους υποψηφίους στην αναζήτηση εργασίας από την δημιουργία του βιογραφικού τους και έως και την προετοιμασία για συνέντευξη. Οι υπηρεσίες για τη δημιουργία ενός άρτιου και ολοκληρωμένου βιογραφικού είναι οι ακόλουθες:

Σύνταξη βιογραφικού

Η σύνταξη του βιογραφικού σας χρειάζεται άφθονο χρόνο και γνώσεις για τη συγγραφή του. Εάν δε διαθέτετε κάτι από τα δύο ή εάν θεωρείτε ότι το υπάρχων βιογραφικό σας είναι ο λόγος που δε σας καλούν σε συνεντεύξεις, τότε μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες μας. Με την επαγγελματική εμπειρία τους θα συντάξουν το βιογραφικό σας και με τη χρήση των κατάλληλων προτύπων, που οι ίδιοι έχουν αναπτύξει, θα φροντίσουν το βιογραφικό σας να διακριθεί για την αρτιότητα δομής και εμφάνισής του. Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους σας και το επαγγελματικό προφίλ σας, χρησιμοποιούμε το κατάλληλο πρότυπο. Η διαδικασία της υπηρεσίας σύνταξης βιογραφικού περιλαμβάνει τα εξής 3 βήματα:


1. Μας στέλνετε το βιογραφικό σας, με email.

2. Στη συνέχεια συμπληρώνετε, ηλεκτρονικά, το ειδικό ερωτηματολόγιο ανάλυσης επαγγελματικού προφίλ που θα σας στείλουμε. Με το ερωτηματολόγιο αυτό, μπορούμε να συλλέξουμε τις πληροφορίες εκείνες που χρειαζόμαστε για να χτίσουμε το επαγγελματικό σας προφίλ στη σύνταξη του βιογραφικού.

3. Τέλος, συντάσσουμε το βιογραφικό σας, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο πρότυπο που ταιριάζει στο επαγγελματικό σας προφίλ και σας το αποστέλλουμε πίσω, μέσω email.

στην τιμή περιλαμβάνεται ΦΠΑ 19%

Δημιουργία εξειδικευμένου βιογραφικού

Το εξειδικευμένο βιογραφικό είναι εστιασμένο στο τρόπο παρουσίασης των στοιχείων του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των θέσεων που σας ενδιαφέρουν. Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται ακόμα περισσότερο οι πιθανότητες να σας καλέσουν σε μια συνέντευξη, καθώς αναδεικνύονται τα χαρακτηριστικά του επαγγελματικού σας προφίλ και ξεχωρίζει, το βιογραφικό σας, από αυτά των υπολοίπων υποψηφίων.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει τη δημιουργία του βιογραφικού σας από το μηδέν, χωρίς τη χρήση κάποιου προτύπου. Δομή, εμφάνιση και περιεχόμενο δημιουργούνται και διαμορφώνονται σύμφωνα με το επαγγελματικό σας προφίλ, προσαρμοζόμενα στις κατηγορίες των θέσεων εργασίας που ενδιαφέρεστε. Η διαδικασία της υπηρεσίας δημιουργίας εξειδικευμένου βιογραφικού περιλαμβάνει τα εξής 3 βήματα:


1. Μας στέλνετε το βιογραφικό σας, με email.

2. Στη συνέχεια πραγματοποιούμε μια 30λεπτη συνάντηση, μέσω skype. Η συνάντηση έχει ως στόχο την ανάλυση του επαγγελματικού σας προφίλ.

3. Έπειτα χτίζουμε το εξειδικευμένο βιογραφικό σας, έχοντας υπόψη το επαγγελματικό σας προφίλ και τις κατηγορίες των θέσεων εργασίας που στοχεύετε.

4. Τέλος, πραγματοποιούμε μια δεύτερη συνάντηση, μέσω skype, στην οποία, σας έχουμε στείλει το βιογραφικό και σας παρουσιάζουμε τις αλλαγές μαζί με το σκεπτικό, κάτω από το οποίο αυτές έγιναν.

στην τιμή περιλαμβάνεται ΦΠΑ 19%

Προέκυψε σφάλμα κατά τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων!