Προετοιμασία για τηλεφωνική συνέντευξη

Οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από τους εργοδότες σαν ένας τρόπος για να αναγνωρίσουν και προσλάβουν προσωπικό. Ορισμένες φορές, οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις χρησιμοποιούνται για να γίνει μια αρχική επιλογή από το σύνολο των ενδιαφερομένων για μια θέση και στη συνέχεια να ακολουθήσει η προσωπική συνέντευξη. Ένας βασικός όμως λόγος είναι επίσης και η μείωση των εξόδων που απαιτούνται για τη συνέντευξη ατόμων που βρίσκονται εκτός πόλης.

Η διαδικασία είναι συνήθως μικρής διάρκειας αλλά αρκετή για να βγει ένα πρώτο συμπέρασμα στο κατά πόσο ο υποψήφιος αξίζει να συνεχίσει ή όχι στην πρόσωπο με πρόσωπο συνέντευξη. Ο συνεντευξιαστής θα προσπαθήσει με στοχευμένες ερωτήσεις να πετύχει την αξιολόγηση του συνεντευξιαζόμενου. Η τηλεφωνική συνέντευξη παραμένει συνέντευξη ακόμα και αν δε χρειάζεται να μεταβεί ο συνεντευξιαζόμενος στα γραφεία του συνεντευξιαστή. Η προετοιμασία που πρέπει να γίνει είναι εφάμιλλη της προσώπου με πρόσωπο συνέντευξης.

Υπηρεσία προετοιμασίας για τηλεφωνική συνέντευξη

Οι έμπειροι συνεργάτες μας, στην επιλογή προσωπικού και στη διενέργεια συνεντεύξεων, μπορούν να σας παρέχουν την εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη για να προετοιμαστείτε κατάλληλα ώστε να ανταπεξέλθετε επιτυχώς στη διαδικασία τηλεφωνικής συνέντευξης.

Δύο συνεδρίες, μια 45λεπτη για αξιολόγηση του επαγγελματικού σας προφίλ συναρτήσει των θέσεων εργασίας μαζί με οδηγίες για την προετοιμασία για τη δεύτερη συνεδρία και μια 60λεπτη συνεδρία, όπου θα γίνεται προσομοίωση της συνέντευξης, θα αυξήσουν τις πιθανότητες να σας καλέσουν σε συνέντευξη. Κατά τη διαδικασία, προσομοίωσης συνέντευξης, οι σύμβουλοί μας θα καταφέρουν να εντοπίσουν τις αδυναμίες σας και να προτείνουν διορθώσεις/βελτιώσεις. Η πρώτη συνεδρία θα πραγματοποιηθεί είτε μέσω Skype/Google Hangouts είτε μέσω τηλεφώνου και η δεύτερη μέσω τηλεφώνου.

Με το πέρας, της δεύτερης συνεδρίας, θα έχετε λάβει τα κατάλληλα εφόδια για να ανταπεξέλθετε στη διαδικασία μιας τηλεφωνικής συνέντευξης και θα έχετε πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα έναντι των υπολοίπων ενδιαφερομένων.

στην τιμή περιλαμβάνονται 2 συνεδρίες (με κόστος κάθε επιπλέον συνεδρίας στα 50€) και ΦΠΑ 19%

Προέκυψε σφάλμα κατά τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων!